Gemiddeld vallen er 30 sterfgevallen per dag als gevolg van de Covid-vaccins in de VS.

DOOR THE DAILY EXPOSE OP 9 MEI 2021 • Volgens officiële gegevens stierven tussen eind december 2020 en april 2021 in totaal 3.362 mensen na het hebben van een van de Covid-19 “vaccins” in de Verenigde Staten. Dit komt neer op gemiddeld 30 mensen die elke dag sterven als gevolg van de experimentele prikken. Een reguliere journalist, Tucker Carlson van Fox News, raakte uiteindelijk het onderwerp aan in zijn show waarin hij zich afvroeg waarom autoriteiten het publiek alleen vertellen over de mogelijke voordelen van de Covid-“vaccins” en nooit het publiek over de nadelen. Dit is wat Tucker Carlson te zeggen had over sterfgevallen als gevolg van de Covid-vaccins – ‘Hoeveel Amerikanen zijn er overleden na inname van de COVID-vaccins? Geen Amerikanen die zijn gedood door het virus, dat is een enorm aantal, maar hoeveel Amerikanen zijn er gestorven nadat ze de vaccins hebben gekregen die zijn ontworpen om het virus te voorkomen? Weet jij het antwoord op die vraag? Weet jij iets van de keerzijde? We weten veel over de voordelen van het vaccin. We zijn er volledig voor geweest dat kwetsbare mensen vaccins gebruiken. Maar hoe zit het met de mogelijke risico’s? Je zou denken dat je daar meer over zou weten dan jij. We praten constant over vaccins, niet alleen op deze show, maar ook in dit land. Joe Biden was gisteren op tv en had het over vaccins. Hij wil dat je er een krijgt. Iedereen met autoriteit wil dat je er een krijgt. In feite heb je waarschijnlijk al je kans gehad, en goed voor je. Als je je kans niet hebt gehad, staat je onder enorme druk om je kans te maken. U begrijpt dat u binnenkort misschien niet meer in commerciële vliegtuigen kunt vliegen, niet op kantoor kunt werken of uw kinderen naar school kunt sturen als u de kans niet hebt. Ondertussen is de sociale druk enorm. Vrienden hebben je misschien al verteld dat je niet welkom bent op hun feesten of bruiloften als je niet bent ingeënt. Er is veel druk om hieraan te voldoen. Op een gegeven moment zult u waarschijnlijk voldoen. Het is gewoon te moeilijk om in dit land niet te worden ingeënt. Maar voordat u de afspraak maakt: weet u iets van de mogelijke risico’s? Waarschijnlijk weet je niet veel. We gaan er allemaal van uit dat de risico’s te verwaarlozen zijn. Vaccins zijn niet gevaarlijk. Dat is geen gok, dat weten we vrij overtuigend uit de officiële cijfers. Elk griepseizoen geven we griepprikken aan meer dan 160 miljoen Amerikanen. Elk jaar lijkt een relatief klein aantal mensen te overlijden na het krijgen van die shots. Om precies te zijn, in 2019 waren dat 203 mensen. Het jaar ervoor was dat 119. In 2017 stierven in totaal 85 mensen aan de griepprik. Maar voordat u de afspraak maakt: weet u iets over de mogelijke risico’s? Waarschijnlijk weet u niet veel. We gaan er allemaal van uit dat de risico’s te verwaarlozen zijn. Vaccins zijn niet gevaarlijk. Dat is geen gok, dat weten we vrij zeker uit de officiële cijfers. Elk sterfgeval is tragisch, maar in het algemeen vinden we die aantallen niet diskwalificerend. We blijven griepprikken geven en er zijn maar weinig mensen die erover klagen. De vraag is dus hoe deze cijfers zich verhouden tot het sterftecijfer als gevolg van de coronavirusvaccins die nu over het land worden verspreid? Dat is de moeite waard om te weten. We hebben het vandaag gecontroleerd. Hier is het antwoord, dat afkomstig is van dezelfde cijfers die we net opnoemden: Tussen eind december 2020 en vorige maand zijn er in de Verenigde Staten in totaal 3.362 mensen overleden nadat ze de COVID-vaccins hadden gekregen. Drie duizend, drie honderd en tweeënzestig – dat is een gemiddelde van 30 mensen per dag. Dus, wat is dat bij elkaar? Tussen haakjes, die rapportageperiode eindigde op 23 april. We hebben geen cijfers van daarna, we zijn niet helemaal op de hoogte. Maar we kunnen aannemen dat er nog eens 360 mensen zijn gestorven in de 12 dagen daarna. Dat is een totaal van 3.722 doden. Bijna vierduizend mensen zijn overleden na het krijgen van de COVID-vaccins. Het werkelijke aantal is vrijwel zeker veel hoger dan dat – misschien wel veel hoger. De gegevens die we zojuist hebben genoemd, zijn afkomstig van het Vaccine Adverse Events Reporting System – VAERS – dat wordt beheerd door de CDC en de FDA. VAERS heeft in de loop der jaren veel kritiek gekregen, waarvan sommige gegrond was. Sommige critici beweren al lange tijd dat VARES verwondingen door vaccins onderwaardeert. In een verslag dat in 2010 bij het ministerie van Volksgezondheid en Human Services werd ingediend, werd geconcludeerd dat “minder dan één procent van de ongewenste voorvallen met vaccins wordt gemeld” door het VARES-systeem. Minder dan één procent. Dus wat is het werkelijke aantal mensen dat blijkbaar is gedood of gewond geraakt door het vaccin? Wel, dat aantal kennen we niet. Niemand weet dat, en… Continue reading

Artsen zijn ongehoorzaam aan de autoriteiten nadat COVID-vaccin honderden mensen heeft gedood, door voorafgaand aan de vaccinatie een behandeling te bieden om verdere sterfgevallen te voorkomen

ARTSEN in India suggereren dat bloed verdunnende medicijnen voor en na vaccinatie worden ingenomen, omdat ze geloven dat Covid-prikken mensen doden. Door Stefan Schultz In een brief riep dr. CMK Reddy, voorzitter van de Tamilnadu Medical Practitioners ‘Association, zijn collega-artsen op om “het voortouw te nemen in deze vreselijke situatie”, eraan toevoegend dat de claims van de Adverse Effects Following Immunization (AEFI) -commissie dat sterfgevallen na de Het Covid-vaccin was niet gerelateerd en moet “met een korreltje zout worden ingenomen”. Dr. Reddy zei dat 124 sterfgevallen en 305 ziekenhuisopnames na het Covid-vaccin werden geanalyseerd, waarbij de overgrote meerderheid van die gevallen binnen drie dagen plaatsvond. Hij zegt dat de meeste hiervan het gevolg zijn van hartaanvallen, beroertes en bloedstolling – met vergelijkbare problemen die wereldwijd worden gemeld en die de zorgen van artsen over de hele wereld blijven. In de brief schrijft hij: “Als ze om andere redenen dan vaccinatie zijn, moeten ze gelijkmatig worden verdeeld over elke week na vaccinatie, maar 75 procent van de sterfgevallen vond plaats en 90 procent werd gedurende de eerste drie dagen in het ziekenhuis opgenomen. “Laten we het daarom niet als vanzelfsprekend beschouwen en kijken of we de complicaties kunnen voorkomen.” Dr. Reddy vermeldt niet welke van de vele huidige vaccins die worden uitgerold onder ‘noodwetten’ verantwoordelijk is, maar beschrijft verder dat het “verzwakt of dood virus” bevat. Het enige Covid-vaccin dat dergelijke ingrediënten bevat, is Covaxin, dat bestaat uit ‘gedode coronavirussen’. Aangenomen wordt dat Bharat Biotech een monster van het coronavirus heeft gebruikt dat vermoedelijk is geïsoleerd door het Indiase National Institute of Virology. Dr. Reddy vervolgde: “Ik denk dat dit [complicaties en sterfgevallen] te wijten kan zijn aan de trombogene eigenschap van het vaccin, dat een verzwakt of dood virus bevat. Dit kan leiden tot coronaire of cerebrovasculaire voorvallen, vooral als er een reeds bestaande ziekte in die bloedvaten is geweest. Door deze logica toe te passen op iedereen die me voor advies belde, begon ik twee dagen voor de vaccinatie met anticoagulantia en plaatjesaggregatieremmers ( rivaroxaban 10 mg en aspirine 65 mg) en ging ik acht dagen daarna door, zonder dat er bij 125 patiënten ernstige bijwerkingen werden gemeld. . “Dit is misschien geen strikt gerandomiseerde, gecontroleerde studie, maar we zijn wanhopig in het voorkomen van sterfgevallen na vaccinatie en zouden onze patiënten moeten kunnen verzekeren van hun veiligheid.” Dr. Reddy bespreekt nu met zijn collega-beoefenaars of ze hun bezorgdheid aan de AEFI-commissie willen voorleggen, maar voegde eraan toe: “Laat de Tamilnadu-doktoren de leiding nemen in deze verschrikkelijke situatie.”

COVID-fraude – Advocaten en medische experts starten juridische procedures tegen de WHO en wereldleiders voor ‘Crimes against Humanity’

https://dailyexpose.co.uk/2021/05/07/covid-fraud-lawyers-medical-experts-start-legal-proceedings-against-w-h-o-and-world-leaders-for-crimes-against-humanity/amp/?fbclid=IwAR0tIpvqMu3xR4Duyw6YragSbjDmsZzgsPLVisb-41T30RXDk-uHnxRwmWA</a> Een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich zijn een gerechtelijke procedure begonnen tegen de CDC, de WHO en de Davos Group voor misdaden tegen de menselijkheid. Fuellmich en zijn team presenteren de defecte PCR-test en de opdracht voor artsen om elke comorbiditeitssterfte als een Covid-sterfte als fraude te bestempelen. De PCR-test is nooit ontworpen om ziekteverwekkers te detecteren en is 100% defect na 35 cycli. Alle PCR-tests die door de CDC worden gecontroleerd, zijn ingesteld op 37 tot 45 cycli. De CDC geeft toe dat tests van meer dan 28 cycli niet toelaatbaar zijn voor een positief betrouwbaar resultaat. Dit alleen al maakt meer dan 90% van de vermeende covid-gevallen / “infecties” ongeldig die worden opgespoord door het gebruik van deze foutieve test. Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten, is het “experimentele” vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève.  Volgens artikel 32 van de Geneefse Conventie IV van 1949 zijn “verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon” verboden. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het verdrag. Het “experimentele” vaccin is in strijd met alle 10 de Neurenbergse codes die de doodstraf opleggen voor degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden. Het ‘vaccin’ voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als vaccin te worden beschouwd en is per definitie een medisch ‘experiment’ en proef: Biedt immuniteit tegen het virusDit is een “lekkende” gentherapie die geen immuniteit biedt tegen Covid en beweert de symptomen te verminderen, maar nu is 60% van de patiënten die SEH of IC met covid-infecties nodig hebben dubbel gevaccineerd. Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virusDeze gentherapie biedt geen immuniteit en dubbel gevaccineerd kan het virus nog steeds vangen en verspreiden. Vermindert sterfgevallen als gevolg van de virusinfectieDeze gentherapie vermindert niet het aantal sterfgevallen als gevolg van de infectie. Dubbel gevaccineerd geïnfecteerd met Covid zijn ook overleden. Vermindert de circulatie van het virusDeze gentherapie maakt de verspreiding van het virus nog steeds mogelijk, aangezien het geen immuniteit tegen het virus biedt. Vermindert de overdracht van het virusDeze gentherapie laat nog steeds de overdracht van het virus toe, aangezien het geen immuniteit tegen het virus biedt. De volgende schendingen van de code van Neurenberg zijn als volgt: Nuremberg Code # 1: Vrijwillige toestemming is essentieel Niemand mag worden gedwongen om een ​​medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke en niet-medische personen vertellen mensen dat ze moeten schieten. Ze bieden geen informatie over de nadelige effecten of gevaren van deze gentherapie. Het enige dat u van hen hoort, is: ‘veilig en effectief’ en ‘voordelen wegen zwaarder dan de risico’s’. Landen gebruiken lockdowns, dwang en dreigementen om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of om deel te nemen aan de vrije samenleving onder het mandaat van een vaccinpaspoort of groene pas. Tijdens de processen in Neurenberg werden zelfs de media vervolgd en werden leden ter dood gebracht wegens liegen tegen het publiek, evenals veel van de artsen en nazi’s die schuldig waren bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. Neurenberg-code # 2: lever vruchtbare resultaten op die op andere manieren niet kunnen worden verholpen Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een vaccin en biedt het geen immuniteit tegen het virus. Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Ivermectine, Vitamine D, Vitamine C, Zink en versterkte immuunsystemen voor griep en verkoudheid. Nuremberg Code # 3: Base Experiments on Results of Animal Experimentation and Natural History of Disease Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar menselijke proeven. In mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte – een kandidaat-onderzoek naar mRNA met resusaapapen met behulp van BNT162b2-mRNA en in dat onderzoek ontwikkelden alle apen longontsteking, maar de onderzoekers vonden het risico laag omdat dit jonge gezonde apen waren vanaf de leeftijd van 2-4 jaar. Israël heeft Pfizer gebruikt en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim aanvaard voor 80% van de ontvangers die longontsteking hebben door injectie met deze gentherapie. Ondanks deze alarmerende ontwikkeling ging Pfizer verder met de ontwikkeling van hun mRNA voor Covid zonder dierproeven. Neurenbergcode # 4: vermijd alle onnodig lijden en letsel Sinds de uitrol van het experiment en vermeld onder het CDC VAERS-rapportagesysteem zijn in Amerika meer dan 4.000 doden en 50.000 vaccinatieschade gemeld. In de EU zijn meer dan 7.000 doden en 365.000 verwondingen door vaccins gemeld. Dit is een ernstige schending van deze code. Neurenberg-code # 5: geen experiment om uit te voeren als er reden is om te denken dat er letsel of de dood zal optreden Zie # 4, op basis van op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Uit eerder onderzoek naar mRNA blijkt ook dat verschillende risico’s zijn genegeerd voor dit huidige proefgen-experiment. Een… Continue reading

Wat vooraf ging

Hoe kan een mooi en noodzakelijk initiatief uitmonden in een lelijk mensonterend geheel?De wereld moet gaan helen aangezien de mensheid er in de loop der jaren een puinhoop van heeft gemaakt, het klimaat is aan het veranderen doordat wij mensen misbruik hebben gemaakt van onze wereld.Natuurrampen zijn de laatste jaren toegenomen en dat is een (te laat)sein geweest om grote rigoureuze stappen te moeten gaan nemen.Na de aardbeving in Japan (2011) en nog een aantal grote rampen de jaren daarop volgend. In 2015 tijdens de “derde wereld conferentie van de verenigde naties over risicorampenbestrijding” in Sendai is het “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction” 2015-2020 aangenomen(zie verklaring), voorloper was “Hyogo Framework for Action 2005–2015”.Dit Framework valt onder “Onze wereld transformeren Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” Preambule Deze Agenda is een plan van aanpak voor mens, planeet en welvaart. Het probeert ook de universele vrede in grotere vrijheid te versterken. We erkennen dat het uitbannen van armoede in al zijn vormen en dimensies, inclusief extreme armoede, de grootste mondiale uitdaging is en een onmisbare vereiste voor duurzame ontwikkeling. Alle landen en alle belanghebbenden, handelend in een samenwerkingsverband, zullen dit plan uitvoeren. We zijn vastbesloten om het menselijk ras te bevrijden van de tirannie van armoede en willen onze planeet genezen en beveiligen. We zijn vastbesloten om de gedurfde en transformerende stappen te nemen die dringend nodig zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te brengen. Terwijl we aan deze collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand zal worden achtergelaten. De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en 169 doelstellingen die we vandaag aankondigen, tonen de schaal en ambitie van deze nieuwe universele agenda. Ze proberen voort te bouwen op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en te voltooien wat deze niet hebben bereikt. Ze proberen de mensenrechten van iedereen te realiseren en gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en brengen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling in evenwicht: de economische, sociale en ecologische. De doelen en doelstellingen zullen de komende vijftien jaar actie stimuleren op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet: De ontwikkelingen binnen de Agenda 2030 heeft waarschijnlijk bijna niemand gevolgd en nog waarschijnlijker is het dat velen niet in de gaten hebben gehad van de zaken die al zijn verandert maar zeer zeker niet de zaken die nog (met spoed) moeten veranderen.De 17 Doelen “Sustainable Development Goals”hebben alle 17 een hoge inzet er moet veel veranderen willen wij als mensheid nog een veilig en goed bestaan hebben. Echter het ging niet snel genoeg, overheden kregen op nationaal niveau niet genoeg voor elkaar om het doel tegen 2030 gerealiseerd te krijgen. In 2018 het Global Paraatheid Monitoring Board opgericht, zij geven sturing aan de overheden in hun opdracht op nationaal gebied het land voor te bereiden voor opkomende bedreigingen zoals een pandemie. Pandemie wordt echter door de jaren heen zeer groot uitvergroot en dat is met een reden; uitleg volgt…. Agenda 2030Eigenlijk zegt dit al genoeg de doelen moeten tegen 2030 gerealiseerd zijn.Aangezien het niet snel genoeg ging om de 2030 ook daadwerkelijk te behalen moest er haast gemaakt worden, althans zo lijkt het.Het was al in 2015 dat men had besloten dat het jaar 2020 het jaar moest worden van de transitie, een “decennia” de tijd om het volledige plan te implementeren. Een zorgvuldig en wetenschappelijk onderzoek is vooraf gegaan om vorm te geven hoe en wanneer de transitie plaats moest gaan vinden. Als de wereld moet veranderen, duurzamer,veiliger wie moeten er dan mee veranderen ? “De wereldpopulatie”, maar hoe gaan zij reageren op een digitale wereld, hoe kunnen wij zeker weten dat de wereldpopulatie niet in opstand komt tegen al de innovaties die nodig zijn om dit te kunnen realiseren? De techniek en de voorbereidingen zijn gedaan, er is genoeg geld vrijgemaakt om eventuele klappen op te vangen en economieën weer te laten opbloeien. Medici, wetenschappers en niet wetenschappers zoals foundations hebben verschillende scenario’s geschetst om een goed plan uit te rollen zodat de wereldbevolking niet anders kan dan accepteren dat het niet anders kan. De uitkomst was een virus met de naam covid-19. Waarom een virus?Men is er vanuit gegaan dat als je eerst iets stuk maakt en mensen bang zijn en in de greep van een dodelijk virus, je direct kan doorgaan met de 17 doelen van agenda 2030, zo is het virus een doel op zich geworden binnen de Agenda. En het is gelukt het merendeel van de mensen is bang en heeft het volste vertrouwen in de politiek terwijl en relatief maar een kleine groep mensen is met vragen welke uiteindelijk terecht zijn.De logica achter de maatregelen ontbreken en de aantallen van besmettingen en overleden lijken dagelijks uit de lucht te komen vallen. Mensen zoals ik zoeken op het internet en komen via de websites van EU, VN, WHO… Continue reading

Waarom wij mogen twijfelen aan de integriteit van onze overheid.

Vanaf het begin van Corona (Covid-19) is er bij mij al twijfel, deze werd versterkt toen men maatregelen ging treffen. Maatregelen welke totaal niet logisch zijn/waren. Men zegt dat ze nodig zijn maar een duidelijke uitleg wat de maatregelen doen maar een goede rechtvaardiging ontbrak. Het was al vrij snel duidelijk dat niemand precies wist hoe te handelen in bepaalde situaties. Wel hebben de maatregelen een vorm van angst veroorzaakt bij velen mensen en zoals we weten is angst een slechte raadgever. Ik ben terug gegaan naar de eerste persconferentie van Mark Rutte, en daar vanuit ben ik gaan zoeken; Hij gaf aan “dit is het nieuwe normaal, een 1,5 meter samenleving”. Maar waarom zou je bij een pandemie besluiten dat het altijd anders moet blijven, wat is hier het uitgangspunt van? Ook gaf hij aan dat dit wel eens heel lang zou gaan duren, maar hoe weet iemand op zeker dat een pandemie lang gaat duren zonder voorkennis? Tijdens mijn Google zoektocht kwam ik een document tegen;Van “nooit meer” naar het “nieuwe normale”: dit is een vertaling van een onderzoek naar het falen van de inperken van de ebola crisis die door de WHO is ondersteund .Bron: https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-7.pdf Niet alleen het “Nieuwe Normaal” komt aan de orde maar ook de term “Lessons Learned”, onze ministers gebruiken deze term vaak en hebben zelfs een expertgroep geïnstalleerd om het Corona proces goed te laten verlopen. Verschillende wetenschappers en mensen uit de medische wereld evalueren het eerste deel van de Corona crisis zoals met het noemt.Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/08/31/documenten-lessons-learned-corona Maar is het wel een crisis of maakt Covid-19 deel uit van een plan om de wereld in al zijn aspecten te verbeteren? In 2005 bedacht dat de wereld gezonder moet worden. Er zijn 17 doelen opgesteld om de noodzakelijke veranderingen die de wereld nodig heeft uit te voeren ..De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Dit is Agenda 2030. Overheden en private instellingen en organisatie werken samen aan 17 doelen om de Wereld (economisch) beter te maken. Op zich is dat natuurlijk een goed streven en er is inmiddels al veel bereikt. Echter de wereldgezondheid is een probleem en ook deze moet Globaal worden aangepakt. De Global Preparedness Monitoring Board werd opgericht: “Het mandaat van de GPMB is om belangrijke beleidsmakers en de wereld op de hoogte te houden van systeembrede vooruitgang in de richting van een grotere paraatheid en responscapaciteit voor uitbraken van ziekten en andere noodsituaties met gevolgen voor de gezondheid. Het publiceert een jaarlijks overzicht van de staat van paraatheid van de wereld, volgt de voortgang en roept leiders op om dringend actie te ondernemen”. Het mag duidelijk zijn dat er iets groots op het spel staat en dat daar resources voor nodig zijn, men is dan ook begonnen met het maken van een financieringssysteem om een eventuele ramp/pandemie te kunnen bekostigen. Ieder deelnemend land en organisaties hebben flink in de buidel moeten tasten om deze pot te vullen, daarbij hebben zij ook een commitment moeten afleveren dat zij aan het “plan”meewerken. Bron:https://apps.who.int/gpmb/thematic_report.html#2020Vanaf 2016 is het onderzoek gestart hoe men de Globaal de gezondheid kon verbeteren voor iedereen op de wereld onder het motto “we laten niemand achter” Ook de arme landen hebben recht op dezelfde gezondheidszorg en dat moge duidelijk zijn naar mijn mening. Na de uitbraak van de Ebola in 2018 welke niet goed ging inzake van indammen van het virus, hulpverlening , het inzetten van social distissing , contactonderzoek en het vinden van een medicijn mede door het niet adequaat ingrijpen van de WHO heeft men besloten dan dit nooit meer mocht gebeuren. Nemen we er ook nog bij dat de vaccinatiegraad wereldwijd te laag ligt in veel landen komt het er op neer dat men bang is dat een toekomstige pandemie de wereld op zijn kop zet. Titel van rapport 24-04-2019: From “never again” to the “new normal”: What does the 2018–2019 Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo tell us about the state of global epidemic and pandemic preparedness and response? Tot zover lijkt het nog een behapbaar verhaal waarvan je kan zeggen logisch men wil voorbereid zijn en daar is niets mis mee. Gavi: The Vaccin Alliance is opgericht in 2000 door de Bill en Melinda Gates Foundation : Gavi’s impact is gebaseerd op de sterke punten van haar kernpartners, de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation, en speelt een cruciale rol bij het versterken van de eerstelijnsgezondheidszorg (PHC), waardoor we dichter bij de duurzame ontwikkeling komen. Doel (SDG) van Universal Health Coverage (UHC), ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Gavi wordt ondersteund door 194 landen en organisaties zie foto:Wederom klinkt dit als een mooi er wordt aan de mens gedacht,maar toch…..Was het niet Bill Gates die in in 2015 aankondigde dat de wereld te maken ging krijgen met wel… Continue reading

Test en geen Lab-uitslagen.

Betreft: Testen GGD en RIVM Naar aanleiding van de maandelijkse corona update van 11-08-2020 ben ik mij verder gaan verdiepen in het verplicht testen. Reden was de armzalige presentatie van zowel van Dissel (RIVM) en Rigter (GGD). Mevr.  Rigter directeur GGD Utrecht heeft een maan de tijd gehad om een gedegen presentatie neer te zetten echter zij koos ervoor om stellingen te weergeven zonder een  onderbouwing. Onderbouwingen kwamen aan het bod in de presentatie van dhr. van Dissel (RIVM). Opvallend was dat de tot 3 weken geleden besmettingen niet per definitie werden aangemerkt als corona besmettingen en dat doen ze nu wel. De PCR test is zoals wij allen weten niet ontworpen om alleen het corona virus te detecteren en geeft daarom ook al de andere verkoudheid/griep virussen weer men sprak dus ook van vals/positief. De opschaling naar 2000 FTE op verzoek van dhr. de Jonge met een eventuele inzet van het leger om de teststraten te bemannen baarde mij ook zorgen. GGD: De GGD werkt samen met een callcenter zij nemen een groot deel over van het contactonderzoek en informatie verdeling. https://teleperformance.nl Personeel heeft moeite met vragen te beantwoorden vanwege het laat opschalen en een te korte training. Ik heb gesproken met Max, hij was op 12-08-2020 net 2 dagen in dienst. Het RIVM heeft als contact voor het 088-1351 informatie nummer de hulp ingeschakeld van het contactcenter Cendris. Ik heb gesproken met 2 medewerkers  welke niet opnemen met naam maar alleen RIVM informatielijn. Deze mensen werken vanuit huis en werden in het begin aan de telefoon gezet met een korte training en  nu alleen met een handleiding. De jongeman wist mij te vertellen dat de meeste telefoontjes gaan over vragen betreffende uitslag van een test . Hij gaf aan dit gaat om 9 van de 10. Overige vragen gaan over de website en waar men de informatie kan vinden. Conclusie; maak de website duidelijker dan zijn de overige telefoontjes overbodig wat betreft het RIVM. De GGD zou beter moeten zijn in het opleiden van personeel zodat zij ook werkelijk vragen kunnen beantwoorden en dit ook in een betere responstijd. Waarom heb ik contact gezocht  met zowel RIVM als GGD. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier Na de uitzending van afgelopen dinsdag rees bij mij de vraag kunnen alle  personen die getest zijn de lab uitslag ook terug vinden in hun medisch dossier? RIVM kon mij dit niet vertellen en verwees mij naar GGD. GGD gaf aan dat dit de eerste keer was dat deze vraag werd gesteld en konden dit niet beantwoorden. Ik heb gespreken met Max, Sylvia en Jenske ( leidinggevende). Jenske gaf aan dat zij de positief en negatief invoeren in hun HP systeem, na contact onderzoek gaan de negatief geteste personen uit het systeem. Op mijn of in het systeem ook de daadwerkelijke lab uitslagen in kwamen te staan was het antwoord “nee”. Vervolgens heb ik gevraagd elke laboratoriums in Brabant de testen onderzoeken: Dit zijn het Jeroen Bosch  Ziekenhuis in Den Bosch en het ETZ in Tilburg. https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/laboratorium-medische-microbiologie Ik heb hier dus dezelfde vraag gesteld, “Kan iemand zijn eigen lab uitslag inzien”, antwoord wederom nee, dit is niet mogelijk omdat wij de gegevens niet kunnen koppelen. De GGD  werkt met andere codes dan wij. Mijn simpele vraag was dat als een ieder die zich laat testen zijn of haar gegevens moet afgeven en dat ziekenhuizen en huisartsen werken met zorgdomein en andere systemen die bij elkaar passen het niet mogelijk is om de medische gegevens want dat is een uitslag in het desbetreffende dossier te plaatsen. Wel was mevr. Zo vriendelijk om een mail te sturen naar de data analisten va het ziekenhuis met het verzoek contact met mij op te nemen. Nogmaals gebeld met RIVM maar niet het infonummer gebeld, Mevr.de Jong aan de telefoon gehad en ook zei kon mij niet verder helpen maar gaf mij wel een mailadres om zelf gegevens op te vragen aangezien zij zelf ook niet wist waar de lab uitslagen worden opgeslagen Laat je je echter testen via de huisarts dan krijg je wel inzage en wordt het wel netjes in het dossier geplaatst. In de periode 20/26 juli zijn er 13 mensen op de 100.000 met verkoudheidsklachten naar de huisarts geweest en zijn getest. In totaal wordt er gesproken over 56 ingestuurde testen; in geen van de monsters bevond zich het influenzavirus , sars-cov2 of entrovirus, er is slecht eenmaal het RSV virus gevonden en 15x het rhinovirus. Dit is te vinden in het NIVEL systeem zorgregistraties. Bron: www.rivm.nl Baart dit zorgen ? Uiteraard, aangezien het een recht is je medische gegevens in te zien en iedereen moet het doen met een positief of negatief ontstaat de vraag hoe terecht zijn het aantal genoemde besmettingen momenteel. Wij hebben het hier over een recht en kunnen dan ook een eis indienen om… Continue reading

Was de COVID-19-test bedoeld om een ​​virus te detecteren?

Was de COVID-19-test bedoeld om een ​​virus te detecteren? De Corona-simulatiemachine: waarom de uitvinder van de “Corona-test” ons zou hebben gewaarschuwd deze niet te gebruiken om een ​​virus te detecteren “Wetenschappers richten ontzettend veel schade aan de wereld om haar te helpen. Ik vind het niet erg om mijn eigen broederschap aan te vallen, want ik schaam me ervoor. ” –Kary Mullis, uitvinder van polymerasekettingreactie Wat bedoelen we als we zeggen dat iemand ‘positief getest’ is op het Coronavirus? Het antwoord zou je verbazen. Maar het krijgen van dit “antwoord” is als het krijgen van een zeer zeldzame paddenstoel die slechts boven de 60 meter groeit op een sequoia-boom in het verboden bos. Ik zeg dat voor een dramatisch effect, maar ook omdat ik het tegen alle verwachtingen in heb gevonden. Elke dag word ik wakker en werk ik eraan om nog een laag van onwetendheid kwijt te raken – door goed te luisteren. Ik heb jaren geleden geluk gehad met wetenschappers; Epische, ongelooflijke wetenschappers, die toevallig mijn pad kruisten terwijl niemand anders met hen wilde praten. Nu duiken hun namen op en kristalliseren hun waarschuwingen en correcties. Echte “wetenschap” (de aard van de natuurlijke wereld) is nooit slecht nieuws. Globalistische wetenschap is niets dan slecht nieuws. De reden dat Bill Gates wil dat je gelooft dat een coronavirus meer dan 450 miljoen mensen zal uitroeien, is dat hij een hekel heeft aan de natuur, God en jou. (Een subjectieve interpretatie.) Waarom is dat? Je zou het aan zijn psychiater moeten vragen. Maar laten we het hebben over de nieuwste terreurbom die is ontploft door Global Atheist PC. Kruipt over je perfect goede, vrije leven als Amerikaans staatsburger in 2020, geregeerd door een president die niet achteruit denkt. Hoe velen van ons zijn ‘besmet’ met dit nieuwe Coronavirus, en hoe bang moeten we zijn? Ten eerste een spirituele wet: alles wat je bang probeert te maken, komt voort uit “tegenstand”, in een spirituele strijd. Het is niet de Heilige Geest, punt. Negeer zijn bedreigingen en houd je hoofd erbij. Je hoeft niet te schreeuwen: “Blijf veilig!” bij je buren. We zijn veilig. We hebben een immuunsysteem dat een wonder is zoals de Sixtijnse Kapel. Het weerstaat te allen tijde giftige, microbiële overstromingen op grote schaal, terwijl het een supersnelweg van adaptieve leven ondersteunende genetische informatie exploiteert, op cellulaire bruggen, en telegrammen uitzendt van vitale evolutionaire code, belasterd als ‘virussen’ of ‘retrovirussen’. Mensen gaan dood – ja. Maar mensen sterven niet zoals Bill Gates je wil laten geloven, overgeleverd aan kwaadwillende, roofzuchtige ziekteverwekkers, die op elk oppervlak “op de loer liggen”, en vooral andere mensen. Dat is geen “wetenschap”. Dat is sociale engineering. “Terrorisme”. Laten we doorgaan. Wat bedoelen we als we zeggen dat iemand “positief” test op Covid-19? We bedoelen eigenlijk niet dat ze het ‘hebben’. We zijn gekaapt door onze technologieën, maar weten niet wat ze eigenlijk bedoelen. In dit geval bevind ik me in de zeldzame positie dat ik de uitvinder van de methode die wordt gebruikt in de momenteel beschikbare Covid-19-tests, die PCR (Polymerase Chain Reaction) wordt genoemd, heb gekend, tijd heb doorgebracht met en geïnterviewd. Zijn naam was Kary B. Mullis, en hij was een van de warmste, grappigste en meest eclectische mensen die ik ooit heb ontmoet, naast een fervent criticus van de hiv-‘wetenschap ‘en een onwaarschijnlijke Nobelprijswinnaar, dwz een’ genie ‘. . “ Op een keer, in 1994, toen ik belde om met hem te praten over hoe PCR werd bewapend om te ‘bewijzen’, bijna een decennium nadat werd beweerd dat HIV AIDS veroorzaakte, kwam hij in tranen uit. De mensen die de afgelopen weken al je vrijheden hebben weggenomen, zijn sociale ingenieurs, politici, globalistische opinieleiders, bankiers, WHO-fanatici en dergelijke. Hun leger is samengesteld uit ‘reguliere media’, die nu letterlijk een perfecte propagandamachine zijn die 24 uur per dag beschikbaar is voor het door Gates geleide Pandemic Reich. Kary Mullis was een wetenschapper. Hij sprak nooit als een globalist en zei een keer, memorabel, toen hij ervan werd beschuldigd uitspraken te doen over hiv die levens in gevaar zouden kunnen brengen: ‘Ik ben een wetenschapper. Ik ben geen badmeester. ” Dat is een heel belangrijke lijn in het zand. Iemand die rondloopt en beweert dat ze “levens redden”, is een zeer gevaarlijk dier, en je moet in de tegenovergestelde richting rennen als je ze tegenkomt. Hun wapen is angst, en hun favoriete woord is ‘zou kunnen’. Ze houden je in de val met een vorm van bio schuld en creëren simulaties van elk denkbaar ding dat “zou kunnen” gebeuren, maar niet is gebeurd. Bill Gates wacht al lang op een virus met zoveel, zoals hij het uitdrukte, ‘pandemisch potentieel’. Maar Gates heeft een probleem, en het heet PCR. Over Mullis ‘uitvinding, Polymerase Chain Reaction, schreef de London Observer : “Sinds James Watt in 1765 door Glasgow Green liep en zich realiseerde dat de secundaire stoomcondensor de stoomkracht zou veranderen, een inspiratie die de industriële revolutie losbrak, is er geen enkel belangrijk idee zo goed vastgelegd in tijd en plaats.” Wat heeft hiv te maken met Covid-19?… Continue reading