Wat vooraf ging

Hoe kan een mooi en noodzakelijk initiatief uitmonden in een lelijk mensonterend geheel?
De wereld moet gaan helen aangezien de mensheid er in de loop der jaren een puinhoop van heeft gemaakt, het klimaat is aan het veranderen doordat wij mensen misbruik hebben gemaakt van onze wereld.
Natuurrampen zijn de laatste jaren toegenomen en dat is een (te laat)sein geweest om grote rigoureuze stappen te moeten gaan nemen.
Na de aardbeving in Japan (2011) en nog een aantal grote rampen de jaren daarop volgend. In 2015 tijdens de “derde wereld conferentie van de verenigde naties over risicorampenbestrijding” in Sendai is het “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction” 2015-2020 aangenomen(zie verklaring), voorloper was “Hyogo Framework for Action 2005–2015”.
Dit Framework valt onder “Onze wereld transformeren Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling”

Preambule

Deze Agenda is een plan van aanpak voor mens, planeet en welvaart. Het probeert ook de universele vrede in grotere vrijheid te versterken. We erkennen dat het uitbannen van armoede in al zijn vormen en dimensies, inclusief extreme armoede, de grootste mondiale uitdaging is en een onmisbare vereiste voor duurzame ontwikkeling. Alle landen en alle belanghebbenden, handelend in een samenwerkingsverband, zullen dit plan uitvoeren. We zijn vastbesloten om het menselijk ras te bevrijden van de tirannie van armoede en willen onze planeet genezen en beveiligen. We zijn vastbesloten om de gedurfde en transformerende stappen te nemen die dringend nodig zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te brengen. Terwijl we aan deze collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand zal worden achtergelaten. De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en 169 doelstellingen die we vandaag aankondigen, tonen de schaal en ambitie van deze nieuwe universele agenda. Ze proberen voort te bouwen op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en te voltooien wat deze niet hebben bereikt. Ze proberen de mensenrechten van iedereen te realiseren en gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en brengen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling in evenwicht: de economische, sociale en ecologische. De doelen en doelstellingen zullen de komende vijftien jaar actie stimuleren op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet:

De ontwikkelingen binnen de Agenda 2030 heeft waarschijnlijk bijna niemand gevolgd en nog waarschijnlijker is het dat velen niet in de gaten hebben gehad van de zaken die al zijn verandert maar zeer zeker niet de zaken die nog (met spoed) moeten veranderen.
De 17 Doelen “Sustainable Development Goals”hebben alle 17 een hoge inzet er moet veel veranderen willen wij als mensheid nog een veilig en goed bestaan hebben. Echter het ging niet snel genoeg, overheden kregen op nationaal niveau niet genoeg voor elkaar om het doel tegen 2030 gerealiseerd te krijgen. In 2018 het Global Paraatheid Monitoring Board opgericht, zij geven sturing aan de overheden in hun opdracht op nationaal gebied het land voor te bereiden voor opkomende bedreigingen zoals een pandemie. Pandemie wordt echter door de jaren heen zeer groot uitvergroot en dat is met een reden; uitleg volgt….

Agenda 2030
Eigenlijk zegt dit al genoeg de doelen moeten tegen 2030 gerealiseerd zijn.
Aangezien het niet snel genoeg ging om de 2030 ook daadwerkelijk te behalen moest er haast gemaakt worden, althans zo lijkt het.
Het was al in 2015 dat men had besloten dat het jaar 2020 het jaar moest worden van de transitie, een “decennia” de tijd om het volledige plan te implementeren. Een zorgvuldig en wetenschappelijk onderzoek is vooraf gegaan om vorm te geven hoe en wanneer de transitie plaats moest gaan vinden. Als de wereld moet veranderen, duurzamer,veiliger wie moeten er dan mee veranderen ? “De wereldpopulatie”, maar hoe gaan zij reageren op een digitale wereld, hoe kunnen wij zeker weten dat de wereldpopulatie niet in opstand komt tegen al de innovaties die nodig zijn om dit te kunnen realiseren? De techniek en de voorbereidingen zijn gedaan, er is genoeg geld vrijgemaakt om eventuele klappen op te vangen en economieën weer te laten opbloeien. Medici, wetenschappers en niet wetenschappers zoals foundations hebben verschillende scenario’s geschetst om een goed plan uit te rollen zodat de wereldbevolking niet anders kan dan accepteren dat het niet anders kan. De uitkomst was een virus met de naam covid-19.

Waarom een virus?
Men is er vanuit gegaan dat als je eerst iets stuk maakt en mensen bang zijn en in de greep van een dodelijk virus, je direct kan doorgaan met de 17 doelen van agenda 2030, zo is het virus een doel op zich geworden binnen de Agenda. En het is gelukt het merendeel van de mensen is bang en heeft het volste vertrouwen in de politiek terwijl en relatief maar een kleine groep mensen is met vragen welke uiteindelijk terecht zijn.De logica achter de maatregelen ontbreken en de aantallen van besmettingen en overleden lijken dagelijks uit de lucht te komen vallen. Mensen zoals ik zoeken op het internet en komen via de websites van EU, VN, WHO bij de informatie die nodig zijn om bevestiging te krijgen dat de pandemie een vooropgezet plan was en dat wij als mensheid zijn onderworpen aan een kwaadaardig mensonterend plan.

Tijdens een pandemie kan je veel werk verzetten.
Iedereen heeft het wel door de media in welke vorm dan ook is propagandistisch bezig en voert ons dagelijks met verhalen, cijfers, maatregelen en angst. De verschillen in het nemen van maatregelen per land zijn ook totaal anders en daar is voor een mens die niet weet wat er aan de hand is ook niet te volgen, uiteindelijk is het logisch; niet ieder land is even ver in de implementatie en die landen moeten dan ook meer werk verzetten, werk dat betrekking heeft tot het digitaliseren van systemen.Deze systemen gaan eer voor zorgen dat er “Smart City’s” komen, in Nederland is bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag al deels een slimme stad. Een “Smart City”bezit over goede 5G zodat digitale communicatie op allerlei fronten plaats kan vinden en een stad dus duurzamer gaat woorden. Het doel is dat ieder land minstens 100 slimme steden krijgt. Sommige landen lopen achter en zij moeten zelfs nog 5G masten plaatsen zoals bijv: Finland. Wil je echter goed met 5G gaan werken dan moeten steden volgezet worden met 5G zenders, dit zijn de kleine zenders welke in lantarenpalen, bushokjes, putdeksels etc. Mensen zijn huiverig voor 5G vanwege het nog steeds niet duidelijk zijn over stralingsgevaar door de wetenschap. Het is dan ook duidelijk dat maatregelen zoals thuis blijven, avondklok en andere maatregelen die ervoor zorgen dat mensen niet te vaak in het openbaar zijn het vergemakkelijken om de de zenders te plaatsen. Zenders in een stad moeten om de 150 meter worden geplaatst en dat is veel. Tijdens lock-downs zoals in Australië is veel 5G werk verzet.De 1,5 meter regel is omdat de zenders van 20 cm tot 1 meter straling afgeven en men nog niet weet wat er qua gezondheid kan gebeuren als er teveel mensen bij elkaar zijn met een telefoon of (sensor). De andere reden van een met Pandemie is het verzamelen van data.
Om een digitaal platform te bouwen wereldwijd is er metadata nodig en hoe makkelijk is dat door te testen op corona, het testen is niet vanwege de verdenking op corona maar is gebaseerd op aantallen.
Hoe meer angst hoe meer men zich laat testen en dat is het doel, buiten vaccineren dit is een doel op zich welke een nare vorm heeft aangenomen vanwege de te grote invloed van de techbedrijven, filantropen,wetenschappers en farmaceuten, dit onder leiding van de heer Fauci en Bill Gates. De EU en de UN hebben doordat zij het geld nodig hadden om Agenda 2030 uit te voeren hun ziel en onze ziel verkocht aan mensen die meer geven om macht dan om onze gezondheid.Inmiddels zijn er meerdere websites online welke meer dan een indicatie geven dat de mens niet alleen gevaccineerd moet worden tegen een door de mens gemaakt virus maar ook een digitaal (in welke vorm dan ook) moet krijgen.
Conclusie is dat terwijl men bezig is de aarde te redden de mensheid met een virus moest opzadelen om het plan daadwerkelijk uit te voeren.

Een citaat uit een rapportage van Fifth World Conference of Speakers of Parliament Virtual meeting, 19 and 20 August 2020

Wij zetten ons in voor de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, ook tijdens de strijd tegen de pandemie. Hoewel het nodig kan zijn om beperkingen op te leggen om de verspreiding van het coronavirus, is het absoluut noodzakelijk dat dergelijke maatregelen juridisch, proportioneel, tijdelijk en onder gerechtelijk en parlementair toezicht. We benadrukken dat ze niet mogen worden gebruikt als een voorwendsel om het genot van de mensenrechten door iedereen te ondermijnen en te beperken. Onze reactie op de pandemie moet in elk land grondwettelijk worden gegrondvest om de eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Wij herinneren eraan dat de democratie is gebaseerd op het primaat van de wet en de uitoefening van de mensenrechten. In een democratische staat er niemand boven de wet staat en zijn ze allemaal gelijk voor de wet.

Een citaat uit de rapportage van: Fifth World Conference of Speakers of Parliament Virtual meeting, 19-20 August 2020 In-person conference, 2021 in Vienna Conference Report Science, technology, and ethics:

Aan de andere kant, aangezien diensten op basis van computers en internet zich in hoog tempo blijven ontwikkelen en het tempo hoog is en ingewikkeld, heeft dit voor ernstige problemen tot gevolg gezorgd: – schendingen van de mensenrechten, met inbegrip van het toezicht op het gedrag van de burgers door het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens zonder toestemming – misbruik van de anonimiteit van het internet om personen te belasteren – sociale ontwrichting door het verspreiden van onnauwkeurige of valse informatie.

Bladwijzer de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.