Waarom wij mogen twijfelen aan de integriteit van onze overheid.

Vanaf het begin van Corona (Covid-19) is er bij mij al twijfel, deze werd versterkt toen men maatregelen ging treffen. Maatregelen welke totaal niet logisch zijn/waren. Men zegt dat ze nodig zijn maar een duidelijke uitleg wat de maatregelen doen maar een goede rechtvaardiging ontbrak. Het was al vrij snel duidelijk dat niemand precies wist hoe te handelen in bepaalde situaties. Wel hebben de maatregelen een vorm van angst veroorzaakt bij velen mensen en zoals we weten is angst een slechte raadgever.

Ik ben terug gegaan naar de eerste persconferentie van Mark Rutte, en daar vanuit ben ik gaan zoeken; Hij gaf aan “dit is het nieuwe normaal, een 1,5 meter samenleving”. Maar waarom zou je bij een pandemie besluiten dat het altijd anders moet blijven, wat is hier het uitgangspunt van? Ook gaf hij aan dat dit wel eens heel lang zou gaan duren, maar hoe weet iemand op zeker dat een pandemie lang gaat duren zonder voorkennis?

Tijdens mijn Google zoektocht kwam ik een document tegen;Van “nooit meer” naar het “nieuwe normale”: dit is een vertaling van een onderzoek naar het falen van de inperken van de ebola crisis die door de WHO is ondersteund .Bron: https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-7.pdf

Niet alleen het “Nieuwe Normaal” komt aan de orde maar ook de term “Lessons Learned”, onze ministers gebruiken deze term vaak en hebben zelfs een expertgroep geïnstalleerd om het Corona proces goed te laten verlopen. Verschillende wetenschappers en mensen uit de medische wereld evalueren het eerste deel van de Corona crisis zoals met het noemt.Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/08/31/documenten-lessons-learned-corona

Maar is het wel een crisis of maakt Covid-19 deel uit van een plan om de wereld in al zijn aspecten te verbeteren?

In 2005 bedacht dat de wereld gezonder moet worden.

Er zijn 17 doelen opgesteld om de noodzakelijke veranderingen die de wereld nodig heeft uit te voeren ..De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Dit is Agenda 2030. Overheden en private instellingen en organisatie werken samen aan 17 doelen om de Wereld (economisch) beter te maken. Op zich is dat natuurlijk een goed streven en er is inmiddels al veel bereikt. Echter de wereldgezondheid is een probleem en ook deze moet Globaal worden aangepakt.

De Global Preparedness Monitoring Board werd opgericht: “Het mandaat van de GPMB is om belangrijke beleidsmakers en de wereld op de hoogte te houden van systeembrede vooruitgang in de richting van een grotere paraatheid en responscapaciteit voor uitbraken van ziekten en andere noodsituaties met gevolgen voor de gezondheid. Het publiceert een jaarlijks overzicht van de staat van paraatheid van de wereld, volgt de voortgang en roept leiders op om dringend actie te ondernemen”. Het mag duidelijk zijn dat er iets groots op het spel staat en dat daar resources voor nodig zijn, men is dan ook begonnen met het maken van een financieringssysteem om een eventuele ramp/pandemie te kunnen bekostigen. Ieder deelnemend land en organisaties hebben flink in de buidel moeten tasten om deze pot te vullen, daarbij hebben zij ook een commitment moeten afleveren dat zij aan het “plan”meewerken. Bron:https://apps.who.int/gpmb/thematic_report.html#2020
Vanaf 2016 is het onderzoek gestart hoe men de Globaal de gezondheid kon verbeteren voor iedereen op de wereld onder het motto “we laten niemand achter” Ook de arme landen hebben recht op dezelfde gezondheidszorg en dat moge duidelijk zijn naar mijn mening. Na de uitbraak van de Ebola in 2018 welke niet goed ging inzake van indammen van het virus, hulpverlening , het inzetten van social distissing , contactonderzoek en het vinden van een medicijn mede door het niet adequaat ingrijpen van de WHO heeft men besloten dan dit nooit meer mocht gebeuren. Nemen we er ook nog bij dat de vaccinatiegraad wereldwijd te laag ligt in veel landen komt het er op neer dat men bang is dat een toekomstige pandemie de wereld op zijn kop zet.
Titel van rapport 24-04-2019: From “never again” to the “new normal”: What does the 2018–2019 Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo tell us about the state of global epidemic and pandemic preparedness and response?
Tot zover lijkt het nog een behapbaar verhaal waarvan je kan zeggen logisch men wil voorbereid zijn en daar is niets mis mee.

Gavi: The Vaccin Alliance is opgericht in 2000 door de Bill en Melinda Gates Foundation : Gavi’s impact is gebaseerd op de sterke punten van haar kernpartners, de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation, en speelt een cruciale rol bij het versterken van de eerstelijnsgezondheidszorg (PHC), waardoor we dichter bij de duurzame ontwikkeling komen. Doel (SDG) van Universal Health Coverage (UHC), ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Gavi wordt ondersteund door 194 landen en organisaties zie foto:
Wederom klinkt dit als een mooi er wordt aan de mens gedacht,maar toch…..Was het niet Bill Gates die in in 2015 aankondigde dat de wereld te maken ging krijgen met wel een heel vervelend virus?
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=0flXlWIT2V8
Hier geeft hij aan dat wij niet klaar zijn voor een pandemie en daar gaan we nu naar toe hoe simuleren we een pandemie en vaccineren wij direct de hele wereld. Hij spreekt hier al een virus die wereld in gevaar brengt en redelijk goed in detail. Ook is het Bill Gates die aangeeft dat we pas verlost zijn van het virus nadat we allemaal zijn gevaccineerd.

Naast WHO, Gavi hebben we nog Cepi :

De wereldwijde behoefte aan een organisatie als CEPI werd erkend na de verwoestende West-Afrikaanse Ebola-epidemie, die de dood tot gevolg had…

Meer dan 11.000 mensen en had een economische en sociale last van meer dan 53 miljard dollar.Het antwoord van de wereld op deze crisis schoot tragisch tekort. Een vaccin dat al meer dan tien jaar in ontwikkeling is… werd pas meer dan een jaar na de epidemie ingezet. Dat vaccin bleek 100% effectief te zijn, wat suggereert dat veel van de epidemie had kunnen worden voorkomen. Het was duidelijk dat we een beter systeem nodig hadden om de ontwikkeling van vaccins tegen bekende epidemische dreigingen. Het CEPI werd in 2017 in Davos gelanceerd door de regeringen van Noorwegen en India, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust en het World Economic Forum, als resultaat van een consensus dat een gecoördineerde, internationale en er was een intergouvernementeel plan nodig om nieuwe vaccins te ontwikkelen en in te zetten om toekomstige epidemieën te voorkomen. Hier zien we weer de invloed van Bill Gates terug en dat is zorgelijk te noemen. In een verslag van Cepi staat: “De missie van het CEPI is het stimuleren en versnellen van de ontwikkeling van vaccins tegen opkomende infectieziekten en het mogelijk maken van toegang tot deze vaccins voor mensen tijdens uitbraken”. Vanaf maart 2019 heeft het CEPI elf samenwerkingsverbanden opgericht, die een potentiële investering van maximaal 350 miljoen dollar in 12 kandidaat-vaccins (vijf tegen het Lassa-virus, vier tegen MERS-CoV, drie tegen het Nipah-virus) en drie vaccins platforms voor de ontwikkeling van vaccins tegen ziekte X.( Nu Covid-19) Investeerders in Cepi zie foto:
Bron: https://cepi.net/wp-content/uploads/2020/05/Call-text_COVID-19_CFP-2C_04052020_website.pdf

Naast Cepi hebben we ook Covax
Met een snel bewegende pandemie is niemand veilig, tenzij iedereen veilig is. De vaccinpijler van de  ACT-Accelerator , bijeengeroepen door  CEPI  GAVI  en de  WHO , versnelt de zoektocht naar een effectief vaccin voor alle landen. Tegelijkertijd ondersteunt het de opbouw van productiemogelijkheden en het kopen van voorraden, zodat tegen het einde van 2021 2 miljard doses eerlijk kunnen worden verdeeld. Ook hier is Bill Gates aanwezig is belangrijke spil en mogen we gerust opmaken dat hij de grootste donor is binnen het web van organisaties die op dit moment allemaal bezig zijn met “onze gezondheid” en mogen we wederom de vraag stellen hebben zij het wel zo goed met ons voor?
Bron:https://www.who.int/initiatives/act-accelerator

Terug naar het GBMP Annualreport 2019-2023 “A world at risk”
Het GBMP heeft alle deelnemende landen opdracht gegeven om een Noodplan (NHPS) te maken voor een opkomende pandemie.
Bron: https://extranet.who.int/sph/country-planning
De WHO hebben cursusmateriaal online gezet ” Hoe te handelen als overheid tijdens een pandemie en daarbij als voorbeeld Wuhan genomen, niets is toeval toch…
Men heeft ook een simulatie oefening oktober 2019 gedaan waarbij overheden , organisaties, media, farmaceuten aanwezig waren .
Bron: https://www.weforum.org/press/2019/10/live-simulation-exercise-to-prepare-public-and-private-leaders-for-pandemic-response/
In september tijdens de meeting “A world at Risk” werden de landen toegesproken niet ieder land was klaar inclusief Nederland (noodplan zit overigens nog steeds in de pijpleiding) maar toch moet het “plan” worden ingezet. Het “plan” wat zou dit plan zijn?

ALLE GELEDINGEN VAN DE SAMENLEVING EN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP HEBBEN VOORUITGANG GEBOEKT maar de huidige inspanningen blijven schromelijk ontoereikend bij de voorbereidingen op noodsituaties op gezondheidsgebied.

In het volgende deel geeft de Raad voorbeelden van vooruitgang en aanhoudende uitdagingen in de volgende categorieën:


De Raad stelt zeven dringende maatregelen voor die de nationale en mondiale leiders moeten nemen,
om zich voor te bereiden op noodsituaties op gezondheidsgebied.
Sommige aspecten van deze acties kunnen in het komende jaar worden verwezenlijkt. De Raad daagt de politieke leiders uit om snel vooruitgang te boeken op dit gebied.

1 Leiderschap drijft de vooruitgang aan
2 Effectieve systemen bouwen
3 Voorbereiding op het ergste: Een zich snel uitbreidende dodelijke ziekteverwekker pandemie van de luchtwegen.
4 Financiering
5 Internationale coördinatiemechanismen


Bron: https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf

Tot hier voor vandaag, dit is wat vooraf ging en eindigt in september met een “plan”welke moet worden uitgevoerd.
De Gpmb is medeondertekend door Sigrid Kaag
Ik kom deze week nog terug met een vervolg, dan ga ik door met de start van Covid-19 en hoe ik de crisis ervaar.
Mijn vraag is: Mag ik twijfelen aan de integriteit van niet alleen onze overheid maar aan de mensen die nu wereld beleid bepalen?Bladwijzer de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.