Test en geen Lab-uitslagen.

Betreft:

Testen GGD en RIVM

Naar aanleiding van de maandelijkse corona update van 11-08-2020 ben ik mij verder gaan verdiepen in het verplicht testen.

Reden was de armzalige presentatie van zowel van Dissel (RIVM) en Rigter (GGD).

Mevr.  Rigter directeur GGD Utrecht heeft een maan de tijd gehad om een gedegen presentatie neer te zetten echter zij koos ervoor om stellingen te weergeven zonder een  onderbouwing.

Onderbouwingen kwamen aan het bod in de presentatie van dhr. van Dissel (RIVM).

Opvallend was dat de tot 3 weken geleden besmettingen niet per definitie werden aangemerkt als corona besmettingen en dat doen ze nu wel. De PCR test is zoals wij allen weten niet ontworpen om alleen het corona virus te detecteren en geeft daarom ook al de andere verkoudheid/griep virussen weer men sprak dus ook van vals/positief.

De opschaling naar 2000 FTE op verzoek van dhr. de Jonge met een eventuele inzet van het leger om de teststraten te bemannen baarde mij ook zorgen.

GGD:

De GGD werkt samen met een callcenter zij nemen een groot deel over van het contactonderzoek en informatie verdeling.

https://teleperformance.nl

Personeel heeft moeite met vragen te beantwoorden vanwege het laat opschalen en een te korte training. Ik heb gesproken met Max, hij was op 12-08-2020 net 2 dagen in dienst.

Het RIVM heeft als contact voor het 088-1351 informatie nummer de hulp ingeschakeld van het contactcenter Cendris.

Ik heb gesproken met 2 medewerkers  welke niet opnemen met naam maar alleen RIVM informatielijn. Deze mensen werken vanuit huis en werden in het begin aan de telefoon gezet met een korte training en  nu alleen met een handleiding. De jongeman wist mij te vertellen dat de meeste telefoontjes gaan over vragen betreffende uitslag van een test . Hij gaf aan dit gaat om 9 van de 10. Overige vragen gaan over de website en waar men de informatie kan vinden.

Conclusie; maak de website duidelijker dan zijn de overige telefoontjes overbodig wat betreft het RIVM.

De GGD zou beter moeten zijn in het opleiden van personeel zodat zij ook werkelijk vragen kunnen beantwoorden en dit ook in een betere responstijd.

Waarom heb ik contact gezocht  met zowel RIVM als GGD.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

Na de uitzending van afgelopen dinsdag rees bij mij de vraag kunnen alle  personen die getest zijn de lab uitslag ook terug vinden in hun medisch dossier?

RIVM kon mij dit niet vertellen en verwees mij naar GGD.

GGD gaf aan dat dit de eerste keer was dat deze vraag werd gesteld en konden dit niet beantwoorden. Ik heb gespreken met Max, Sylvia en Jenske ( leidinggevende).

Jenske gaf aan dat zij de positief en negatief invoeren in hun HP systeem, na contact onderzoek gaan de negatief geteste personen uit het systeem. Op mijn of in het systeem ook de daadwerkelijke lab uitslagen in kwamen te staan was het antwoord “nee”.

Vervolgens heb ik gevraagd elke laboratoriums in Brabant de testen onderzoeken:

Dit zijn het Jeroen Bosch  Ziekenhuis in Den Bosch en het ETZ in Tilburg.

https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/laboratorium-medische-microbiologie

Ik heb hier dus dezelfde vraag gesteld, “Kan iemand zijn eigen lab uitslag inzien”, antwoord wederom nee, dit is niet mogelijk omdat wij de gegevens niet kunnen koppelen. De GGD  werkt met andere codes dan wij. Mijn simpele vraag was dat als een ieder die zich laat testen zijn of haar gegevens moet afgeven en dat ziekenhuizen en huisartsen werken met zorgdomein en andere systemen die bij elkaar passen het niet mogelijk is om de medische gegevens want dat is een uitslag in het desbetreffende dossier te plaatsen. Wel was mevr. Zo vriendelijk om een mail te sturen naar de data analisten va het ziekenhuis met het verzoek contact met mij op te nemen.

Nogmaals gebeld met RIVM maar niet het infonummer gebeld, Mevr.de Jong aan de telefoon gehad en ook zei kon mij niet verder helpen maar gaf mij wel een mailadres om zelf gegevens op te vragen aangezien zij zelf ook niet wist waar de lab uitslagen worden opgeslagen

Laat je je echter testen via de huisarts dan krijg je wel inzage en wordt het wel netjes in het dossier geplaatst.

In de periode 20/26 juli zijn er 13 mensen op de 100.000 met verkoudheidsklachten naar de huisarts geweest en zijn getest. In totaal wordt er gesproken over 56 ingestuurde testen; in geen van de monsters bevond zich het influenzavirus , sars-cov2 of entrovirus, er is slecht eenmaal het RSV virus gevonden en 15x het rhinovirus. Dit is te vinden in het NIVEL systeem zorgregistraties.

Bron: www.rivm.nl

Baart dit zorgen ?

Uiteraard, aangezien het een recht is je medische gegevens in te zien en iedereen moet het doen met een positief of negatief ontstaat de vraag hoe terecht zijn het aantal genoemde besmettingen momenteel.

Wij hebben het hier over een recht en kunnen dan ook een eis indienen om de medische gegevens vrij te geven aan alle op dit moment geteste personen.

 Tot gisteren zijn dit opgeteld 62.441 positief geteste personen. (10-08-2020)

Slotsom:  

17.424.978 inwoners Nederland 2440 mensen zijn naar de huisarts geweest met klachten van verkoudheid; Huisartsen laten van deze 2440 mensen 56 mensen testen.

Van deze mensen test niemand positief. 0%

In dezelfde periode zijn er bij de teststraten 1036 mensen positief getest op basis van 112.378 testen.1%

Maar wat als deze 1% wat niet als veel klinkt maar als aantal toch zeer relevant is een vals/positieve uitslag of ook een positief hebben op het rhinovirus iets dat zeer aannemelijk is ?

Krijgen we dan niet weer het beeld terug wat RIVM tot een paar weken schetste?

Mogen we hier spreken van het bewust aanzetten naar een tweede Lock-Down ?

Aanvulling:

Op 14-08-2020 is de aanmelding via Digid in de lucht gegaan, tijdens het laatste kamer debat heb ik hier niets over gehoord van minister Hugo de Jong terwijl dit toch relevant is.

Om bovenstaande helder te krijgen ben ik vandaag nogmaals gaan bellen met de vraag waarom de lab uitslagen niet in ieders medisch dossier komen te staan.

Zowel RIVM, GGD en Ministerie konden mij geen antwoord geven. Het enige dat wordt aangegeven is dat dit niet van toepassing is.

Kwalijke zaak aangezien een ieder het recht heeft om zijn medisch dossier in te mogen zien.

Ik hoop dat deze informatie voldoende is voor ieder getest persoon zijn daadwerkelijke resultaten op te vragen.

Wat betreft rapporteren van de (besmettingen) zou iedereen er gebaat bij zijn als de cijfers per gemeente worden aangeven op basis van absolute data, je zou dan namelijk kunnen zien wat het percentage os per gemeente in de verschillende periodes tijdens deze crisis en het beeld is dan positiever dan dat men nu aangeeft.

Bladwijzer de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.